Hrvatski English
Novosti
Izložbe \"Od Cvjetnice do Uskrsa\" u Slavonskom Kobašu

   Etnografska izložba „Od Cvjetnice do Uskrsa“ bila je postavljena 18. ožujka 2023. u Slavonskom Kobašu u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske Slavonski Kobaš. Prije izložbe provedeno je terensko istraživanje o korizmenim i uskrsnim običajima u Slavonskom Kobašu. Kazivačice su bile Kristina Pavlović – Krišta i Eva Čuletić. Izložba je bila postavljena u vjeronaučnoj dvorani u dvorištu Župnoga dvora u Slavonskom Kobašu. Osim zbirke "Družine", postavljeni su predmeti iz Slavonskoga Kobaša – odjevni predmeti kakvi su se nosili u korizmi i na Uskrs, kao i hrana karakteristična za to vrijeme u tradiciji Kobaša. Prije otvorenja izložbe održana je radionica ukrašavanja uskrsnih jaja vezom, opletom u Vatrogasnom domu u Sl. Kobašu, kao i koncert korizmenih napjeva tamburaškog ansambla i crkvenih pjevača iz Župe dubrovačke u župnoj crkvi. Radionica i koncert bili su iznimno posjećeni, a to je vrijedilo i za otvorenje izložbe. 

Manda Svirac | 14.04.2023.
Sve novosti